Fork Repository

Fork Repository

Ở bước này,chúng ta sẽ tiến hàng fork một dịch vụ Kubernetes mẫu, sau đó ở các bước tiếp theo chúng ta có thể chỉnh sửa lại repository và kích hoạt pipeline để cập nhật thay đổi.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GitHub của bạn và fork dịch vụ mẫu dưới đây về tài khoản của bạn.

https://github.com/rnzsgh/eks-workshop-sample-api-service-go

Pipeline

  1. Sau khi đã fork Repository, repository sẽ xuất hiện trong account GitHub của bạn, tương tự như hình dưới đây.

Pipeline

  1. Bước tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành tạo GitHub access token.