Tạo GitHub access token

Tạo GitHub access token

Để cho CodePipeline có thể nhận callbacks từ GitHub, chúng ta sẽ cần tạo ra một personal access token. Sau khi tạo ra , access token sẽ được lưu trữ và tái sử dụng, bước này chúng ta chỉ cần làm một lần.

  1. Mở trang quản lý Personal access token của GitHub.
    • Tại mục Note điền tên eks-workshop.
    • Click chọn repo.

Pipeline

  1. Kéo màn hình xuống dưới cùng, click Generate token

Pipeline

  1. Click vào biểu tượng copy để lưu thông tin access token, phục vụ cho các bước tiếp theo. Pipeline